Yoga

Patanjali's teachings

Het woord Yoga betekent verbinding. Mijn geest in verbinding met mijn lichaam. Met andere woorden: met je aandacht naar je lichaam gaan, zonder een oordeel te ervaren. 2000 tot 1000 jaar voor Christus werden de eerste sporen van de Yoga gevonden in Noord West India. Tegenwoordig zijn er onderzoeken die aangeven dat Yoga waarschijnlijk al 5000 jaar voor Christus werd beoefend.

Ik beoefen Hatha Yoga. Ha betekent zon, Tha betekent maan. De zon in verbinding, in balans met de maan. De zon en de maan zijn elkaars tegenpolen, maar ze kunnen ook niet zonder elkaar. Ze vormen een balans in het universum.

Door de beoefening van de yogahoudingen, wordt onder andere het contact van de geest met het lichaam vergroot.

Patanjali en zijn Sutra's

Yoga is verbinden, èèn worden. Dit is door Patanjali beschreven in 195 sutra’s. Deze sutra´s zijn korte, bondige uitspraken van vaak niet meer dan een regel lang. In het achtvoudige pad beschrijft Patanjali de bewustzijnsniveaus die je van buiten naar binnen brengen.

De basis die Patanjali met deze Sutra’s heeft gelegd vormt het uitgangspunt voor mijn visie op Yoga en de lessen.

yogananda